Drobečková navigace

Úvod > O firmě

O firmě

Historie a současnost

Původní polesí Kostelec bylo zakoupeno obcí Kosteleckou  v roce 1558 od Arnošta falckraběte při Rýně  z panství pernštejnského.Obecní pokladna investovala do koupě lesních pozemků, od nepaměti nazývaných. "lesové kostelečtí", 650 kop grošů českých. Druhou částí  lesů města Kostelce nad Orlicí je polesí Poběžovice, které město získalo koupí od Státního pozemkového ústavu za 406.349,30 Kč při provádění pozemkové a lesní reformy.

Po nechvalně známých událostech roku 1948 město předalo majetek do státních rukou. Lesní majetky města přešly pod správu Východočeských státních lesů, kosteleckou část spravoval Lesní závod Rychnov nad Kněžnou, později na části majetku  hospodařily Vojenské lesy a statky Plumlov. Poběžovická oblast padla pod kuratelu Lesního závodu Vysoké Chvojno.

Zákon ČNR č. 172/1991 Sb. o přechodu některých věcí z majetku České republiky do vlastnictví obcí umožnil městu Kostelec nad Orlicí zažádat o navrácení historického majetku, a to ve dvou fázích:

 • majetek o rozloze cca 720 ha od Východočeských státních lesů byl navrácen v
  roce 1992
 • majetek o rozloze cca 480 ha od Vojeských lesů a statků Plumlov byl navrácen
  v roce 1997.

Hospodařením s tímto majetkem byla pověřena příspěvková organizace, zřízená městem, Městské lesy Kostelec nad Orlicí, která v této podobě fungovala do konce roku 2000 a od ledna  2001 jako společnost s ručením omezeným .

V dnešní době ML hospodaří na rozloze 1196,47 ha ve složení:

 • lesy  ochranné........................4,65 ha
 • lesy zvláštního určení:
  • příměstské.............67,83 ha
  • pásma hygienické ochrany..........4,56 ha
 • lesy hospodářské.....................1.119,43 ha.

Maximální roční těžba je cca 78.tis. m3.

Organizační členění

 • Orgány společnosti:
  • Představenstvo = Rada města: 7 členů
  • Dozorčí rada: 3 členi
 • Sídlo společnosti:
  Chaloupkova 1003, 517 41  Kostelec nad Orlicí, tel.: +420 494323064

Činnost

 • Prodej dřevní hmoty
 • Prodej energetické štěpky
 • Služby v lesnictví:
  • přibližování dřevní hmoty traktorem JOHN DEER 6110
  • přibližování dřevní hmoty vyvážecí soupravou VIMEK 606
  • příprava půdy frézou MERI
  • příprava půdy hydraulickým zraňovačem
  • výroba palivového a krbového dřeva systémem HAKKI PILKE a POSCH
  • vrtání děr pro oplocení půdním vrtákem
  • zatloukání kůlů zatloukačem BISTROŇ
  • doprava paliva traktorem v okruhu do 30 km
  • prodej vánočních stromků
  • štěpkování zbytků po těžbě štěpkovačem BOBR
 • Lesní školky
  Společnost vlastní jednu lesní školku pro nekomerční účely, vyrobené sazenice
  slouží pouze pro vlastní výsadbu.

Certifikace a dotační politika

Společnost je držitelem Osvědčení o účasti v certifikaci lesů č. 0494 PEFC /08-21-01, které ho opravňuje užívat  logo PEFC.

logo PEFC

Společnost v roce 2005 využila možnosti zažádat prostřednictvím Státního zemědělského a intervenčního fondu ČR o dotaci na investice do lesů ze zdrojů EU a obdržela dotaci z fondů EU ve výši cca 750.000 Kč na přibližovací traktor švédské výroby VIMEK a v roce 2009 stejným způsobem financování zakoupila lesnický traktor VALTRA , typ N 111. V roce 2018 společnost zakoupila s přispěním fondů EU probírkový harvestor New Holland E 55 B s kácecí hlavicí Naarva S 23 C.Tuto skutečnost jsme  povinni prezentovat na svých webových stránkách.